Identiteitsmarketing

Identiteitsmarketing
Waar alles begint

1. Uw identiteit vormt de basis

Een organisatie is geen statisch iets van gebouwen, auto’s, werknemers en cijfers. Het is een levend organisme van mensen, dromen, verlangens, relaties en verbindingen. Intern en extern. Daarmee op een respectvolle manier omgaan, kan een serieuze bijdrage leveren tot een productieve sfeer en een gezonde groei. Vele bedrijven worden geconfronteerd met de vraag: “Hoe zorgen we dat we voldoende klanten krijgen?”. Al gauw komt men dan bij de vraag: “Waar staan wij eigenlijk voor?” of “Welke betekenis heeft ons bedrijf?” (Voor onszelf? Voor onze medewerkers? Voor onze klanten?). “Welke relatie willen wij met onze medewerkers, leveranciers, omgeving,..."  Dit soort vragen leidt naar verdieping en naar ‘de kern van de zaak’. Straight werkt op dit gebied samen met coaches die hun strepen verdiend hebben. Coaches die u niet alleen kunnen begeleiden naar ‘kernkracht’, maar ook mee kunnen werken om die boodschap intern mee uit te dragen. Als de kern duidelijk is, is het ook eenvoudiger én doeltreffender om een passende communicatieboodschap te ontwikkelen. Wat op zijn beurt dan weer bijdraagt tot betekenisvolle en effectievere communicatie. En daar wil Straight voor gaan en staan.
2. Logo & Huisstijl: de eerste vertegenwoordiger van uw bedrijf

Mensen komen regelmatig met een bedrijf in contact nog voor ze iemand van dat bedrijf ontmoet hebben. (Bv. website, advertenties,…). Hoe jouw bedrijf op dat moment door de buitenwereld gezien wordt, bepaalt - soms meer dan je lief is – hoe over jouw bedrijf gedacht wordt. Logo en huisstijl vormen samen de basis voor de visuele identiteit van uw bedrijf of organisatie. Het ontwikkelen van een passend logo (+ huisstijl) is een beleidsinstrument en verdient dan ook de nodige tijd en aandacht.

PS: logo & huisstijl zouden een grafische weergave moeten zijn van uw identiteit. (Zie punt 1).

Straight levert enkel maatwerk

Of het nu om een klein of een groot bedrijf gaat, de uitdaging blijft hetzelfde: een ‘eenvoudig’ en toch onderscheidend logo maken. Bij een groter/groot bedrijf komen er meer aspecten bij kijken; bv.: meerdere merken, verschillende afdelingen, nationale of internationale aspecten, meer huisstijlelementen,… Dit zorgt ervoor dat er een verschillende aanpak is tussen kleine en grote bedrijven, en dat de budgetten verschillen.

Woordverklaring (alfabetische volgorde)
 • Huisstijl
Een huisstijl is de (visuele) look & feel van de onderneming en heeft twee functies:
 • een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de onderneming
 • de onderneming onderscheiden van andere bedrijven/concurrentie.
  Om zo effectief mogelijk te zijn, is het belangrijk om een zo consistent mogelijk beeld uit te dragen.

Een huisstijl omvat minimaal: briefpapier, naamkaart en enveloppe. Het kan echter veel verder gaan: facturen, folders, vlaggen, belettering van wagenpark, lettertype, kleurcodes, kleding, digitale templates of sjablonen, powerpoint presentatie, e-mailsignature,…
 • Huisstijlhandleiding (ofwel: corporate guidelines)
Wanneer een bedrijf investeert in een nieuwe huisstijl, is het verspreiden en bewaken van die huisstijl van essentieel belang. Zeker voor grotere bedrijven is het uitwerken van een huisstijlhandleiding zeer belangrijk. Zowel intern (bv. verschillende afdelingen) als extern (bv. beurzen): iedereen weet op een correcte manier om te gaan met de verschillende elementen. Zo voorkomt men interne/externe discussies + dat logo en huisstijl snel een eigen leven gaan leiden.
 • Imago
Het beeld dat gevormd is bij de doelgroepen, noemt men het imago. Externe communicatie hoort bij imago.
 • Identiteit
Hoe het bedrijf is = identiteit. Interne communicatie hoort bij identiteit. Idealiter is identiteit gelijk aan imago.
 • Kleurgebruik
Of mensen zich daar nu bewust van zijn of niet: kleuren maken wel degelijk een verschil. Kleuren hebben oefenen vaak een grote emotionele waarde uit op mensen. Niet voor niets bestaan er vele uitdrukkingen met kleuren die gemoedstoestanden aanduiden: rood van woede; groen van jaloezie; grauw van vermoeidheid,… Waar wil uw bedrijf voor staan? Welke kleur(en) past/passen daarbij?
 • Lettertype
Google en Microsoft presenteren al veel verschillende lettertypes die gebruikt worden voor heel veel communicatie. Bedrijven die zich willen onderscheiden kunnen investeren in een minder gebruikt lettertype, in enkele gevallen investeren bedrijven in een eigen lettertype (bv. KLM). Voor grotere bedrijven is het belangrijk dat er richtlijnen uitgeschreven worden en/of templates of sjablonen ter beschikking gesteld worden.
 • Logo
Een logo is een visueel merkteken van waar een bedrijf of organisatie voor staat. Een logo kan uit drie elementen bestaan:
 • Woordmerk: enkel de naam van het bedrijf wordt vormgegeven.
 • Beeldmerk: Een afbeelding of een tekening wordt aan de naam toegevoegd. In uitzonderlijke gevallen is dit zo sterk dat het beeldmerk op zich herkenbaar is. (Het bekendste voorbeeld is de Swoosh van Nike)
 • Subscribtor: een subscriptor geeft een bondige verklaring van waar het bedrijf mee bezig is. Bv. Straight: Communications & Soul Power. Een subscriptor is niet te verwarren met een slogan/slagzin. Een slogan wordt in campagnes gebruikt.
U start een nieuw bedrijf?
Is uw logo aan vernieuwing toe?
Ben je op zoek naar een nieuwe huisstijl voor uw bedrijf of is de bestaande huisstijl aan hernieuwing toe? Straight heeft al meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van logo’s en huisstijlen. Wat uw wensen ook zijn: u doet beroep op een team dat perfect kan inspelen op uw wensen.

Alles begint met een goed gesprek.

Vul jouw gegevens in en wij contacteren je voor een afspraak

Share by: